COVID19 miatt, 2020-ban átalakulnak a temetkezési szokások a világon érvényben lévő gyülekezési szabályok elrendelésével. Jellemzően max. 30 fő-re korlátozzák a szertartáson résztvevők számát.

Elhunyt szerettünktől, közeli ismerősünktől utolsó búcsúzásként eddig a temetés napján és idején virágok, koszorúk kíséretében vettünk végső búcsút és róttuk le kegyeletünket.  

“ Temetési szertartás:  A temetést a világi, egyházi, egészségügyi szabályoknak megfelelően, általában a halál beállta utáni harmadik, néha második napon tartották, szinte minden esetben délután.A temetésen a családtagokon kívül részt vettek  a rokonok, barátok, jó ismerősök. Katolikusoknál a Rózsafüzér Társulat tagjai, valamint a különböző körök, egyletek képviselői. Ha sokan jelentek meg, szépen prédikáltak, búcsúztattak, azt szép temetésnek tartották Makón. Az idősebbek szinte kötelezőnek érezték az ismerősök, szomszédok temetésén részt venni. A legidősebbek gyakran értetlenül nézik a mai rohanó világot, amelyben a búcsúvétel sem halad a régi szertartás és tisztelet szerint. „A mai fiatalok már nem csinálják ezt, mint a régi idősebbek. Másképp van mindön. A fiatalabbak nem törődnek úgy vele, ha valaki möghal, nemigen mönnek el a temetésre.”(6)   “

Forráshttps://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_c_szokastemetkezes.htm )

A 2000 -es  évekre, ahogy az idézetben is olvasható a fiatalok már távol tartják magukat ezen szokástól.

A XXI. században a COVID vírus terjedését megakadályozó szabályok miatt ezen temetkezési szokások átalakultak. A temetéseken csak a közeli hozzátartozók jelenhetnek meg (átlagosan és jellemzően max. 30 fő) és vehetnek végső búcsút az elhunyttól (a búcsúztatón résztvevők számát a kormányok egyedileg rögzítik rendeleteikben).

A temetésen való részvétel lehetősége mind a felgyorsult világ, mind pedig a korlátozások miatt csorbát szenved.

Hogy alakul a jövőben a végső tisztelet megadása az elhunyttal szemben? Milyen módon tudunk megemlékezni a szeretett elhunytról/1/?

Hogy tudjuk leróni kegyeletünket akadályoztatásunk miatt/2/?

/1/A www.inmemori.io a jövő kor emlékhelye ehhez ad teret. A temetési szertartás megrendelője (halotti anyakönyvi kivonattal rendelkező természetes személy) a felületen az elhunyt részére InmemorI Virtual Time Capst-t (Virtuális Idő Emlék Kapszulát) alapít. A felület segítségével a hozzátartozókat a halál beálltáról, a temetkezési szertartás dátumáról és a temetkezés idejéről tudja tájékoztatni.

/2/A múltban és napjainkig is, a temetési szertartásokon való részvétel mellett virágokkal, koszorúkkal vettük végső búcsút szerettünktől. A 2020-as változások felváltják a hervadó virágokat (amelyek eddig kifejezték részvétünket) az InmemorI Virtual Time Caps “Sympaty” üzenetére. A www.inmemori.io -n létrehozott emlék kapszulába minden regisztrált természetes személy létrehozhat bejegyzést/kegyeleti búcsúzást “Sympaty” üzenet segítségével (ezen üzenetet a Caps gondozója moderálja és engedi ki a Caps-ba). A “Sympaty” üzenet felváltja a virágokat és a hervadozó koszorúkat. Ezen kommunikáció mindig fennmarad az elhunyt InmemorI Virtual Time Caps-jában. 

A www.inmemori.io egy világújdonsággal is rendelkezik, amely a “QR-kód Plakettet” jelenti. Az lehunyt InmemorI Virtual Time Caps gondozója, megrendelheti a felületen a “QR Plakettet” , melyet a sírboltra helyezhet, így a sírkert látogatója az okostelefonja segítségével betekintést kap az elhunyt Virtuális Időkapszulájába. 

Emlékezzen meg Ön is elhunyt szeretéről a www.inmemori.io felületén és tartsa emlékét örökre fenn a jövő kor számára! 

Az InmemorI Virtual Time Caps hiszi, hogy “minden ember hagy maga után nyomot az utókor részére”.

InmemorI Virtual Time Caps működése (videó)

 

Sír