Életünk első személyes kontaktja az édesanyánk! 2020.04.30-2020.05.17-ig ingyenes Inmemori Virtual Time Caps azon édesanyáknak akik már nem lehetnek körünkben!

***Édesanyánk aki életünket kíséri, egyengeti.***

XXI. századi felnőtt gondolkodású egyén tudja és elfogadja, hogy az élet a  születésel kezdődik és az elmúlással zárul. 

El kell fogadnunk hogy ezen két esemény közötti idő adja a személyiségünk, emberségünk kialakuklását. Ezen idő biztosítja azt, hogy kötődhetünk azon személyhez/személyekhez, akit/akiket  valósan szeretünk. 

Amikor eljön a végső búcsúzás, a XXI. századi gondolkodással, számadást kell tartanunk az elhunyt szerettünk tevékenységéről és meg kell találnunk azon örömöt, hálát, mely rámutat arra, hogy a tőle tanulhattunk az ő segítségével tapasztalhattunk az életben. 

Hozzunk létre számára méltó emlékhelyet a jelenlegi technika adta lehetőséggekkel élve az www.inmemori.io oldalán, hogy az útókor is megismerhesse az ő személyiségét. 

2020.04. 30 és 2020. május 17-e között a

https://forms.gle/Q8XUQFivvcp8jqB99

form kitöltésével, Ön ingyen alapíthat édesanyja emlékére InmemorI Virtuál Time Caps-t, vagy ajándékozhatja meg az Ön élő édesanyját egy ingyenes InmemorI Virtual Time Caps létrehozásával az édesanyja édesanyjának emlékére (nagymaminak)! 

Őrizzük meg emlékeit, életének eseményeit a jövő kor részére! 

COVID19 miatt, 2020-ban átalakulnak a temetkezési szokások a világon érvényben lévő gyülekezési szabályok elrendelésével. Jellemzően max. 30 fő-re korlátozzák a szertartáson résztvevők számát.

Elhunyt szerettünktől, közeli ismerősünktől utolsó búcsúzásként eddig a temetés napján és idején virágok, koszorúk kíséretében vettünk végső búcsút és róttuk le kegyeletünket.  

“ Temetési szertartás:  A temetést a világi, egyházi, egészségügyi szabályoknak megfelelően, általában a halál beállta utáni harmadik, néha második napon tartották, szinte minden esetben délután.A temetésen a családtagokon kívül részt vettek  a rokonok, barátok, jó ismerősök. Katolikusoknál a Rózsafüzér Társulat tagjai, valamint a különböző körök, egyletek képviselői. Ha sokan jelentek meg, szépen prédikáltak, búcsúztattak, azt szép temetésnek tartották Makón. Az idősebbek szinte kötelezőnek érezték az ismerősök, szomszédok temetésén részt venni. A legidősebbek gyakran értetlenül nézik a mai rohanó világot, amelyben a búcsúvétel sem halad a régi szertartás és tisztelet szerint. „A mai fiatalok már nem csinálják ezt, mint a régi idősebbek. Másképp van mindön. A fiatalabbak nem törődnek úgy vele, ha valaki möghal, nemigen mönnek el a temetésre.”(6)   “

Forráshttps://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_3/011_c_szokastemetkezes.htm )

A 2000 -es  évekre, ahogy az idézetben is olvasható a fiatalok már távol tartják magukat ezen szokástól.

A XXI. században a COVID vírus terjedését megakadályozó szabályok miatt ezen temetkezési szokások átalakultak. A temetéseken csak a közeli hozzátartozók jelenhetnek meg (átlagosan és jellemzően max. 30 fő) és vehetnek végső búcsút az elhunyttól (a búcsúztatón résztvevők számát a kormányok egyedileg rögzítik rendeleteikben).

A temetésen való részvétel lehetősége mind a felgyorsult világ, mind pedig a korlátozások miatt csorbát szenved.

Hogy alakul a jövőben a végső tisztelet megadása az elhunyttal szemben? Milyen módon tudunk megemlékezni a szeretett elhunytról/1/?

Hogy tudjuk leróni kegyeletünket akadályoztatásunk miatt/2/?

/1/A www.inmemori.io a jövő kor emlékhelye ehhez ad teret. A temetési szertartás megrendelője (halotti anyakönyvi kivonattal rendelkező természetes személy) a felületen az elhunyt részére InmemorI Virtual Time Capst-t (Virtuális Idő Emlék Kapszulát) alapít. A felület segítségével a hozzátartozókat a halál beálltáról, a temetkezési szertartás dátumáról és a temetkezés idejéről tudja tájékoztatni.

/2/A múltban és napjainkig is, a temetési szertartásokon való részvétel mellett virágokkal, koszorúkkal vettük végső búcsút szerettünktől. A 2020-as változások felváltják a hervadó virágokat (amelyek eddig kifejezték részvétünket) az InmemorI Virtual Time Caps “Sympaty” üzenetére. A www.inmemori.io -n létrehozott emlék kapszulába minden regisztrált természetes személy létrehozhat bejegyzést/kegyeleti búcsúzást “Sympaty” üzenet segítségével (ezen üzenetet a Caps gondozója moderálja és engedi ki a Caps-ba). A “Sympaty” üzenet felváltja a virágokat és a hervadozó koszorúkat. Ezen kommunikáció mindig fennmarad az elhunyt InmemorI Virtual Time Caps-jában. 

A www.inmemori.io egy világújdonsággal is rendelkezik, amely a “QR-kód Plakettet” jelenti. Az lehunyt InmemorI Virtual Time Caps gondozója, megrendelheti a felületen a “QR Plakettet” , melyet a sírboltra helyezhet, így a sírkert látogatója az okostelefonja segítségével betekintést kap az elhunyt Virtuális Időkapszulájába. 

Emlékezzen meg Ön is elhunyt szeretéről a www.inmemori.io felületén és tartsa emlékét örökre fenn a jövő kor számára! 

Az InmemorI Virtual Time Caps hiszi, hogy “minden ember hagy maga után nyomot az utókor részére”.

InmemorI Virtual Time Caps működése (videó)

 

!!! FIGYELEM !!! 2020-as COVID19 által, temetkezési szertartások részvételének korlátozása miatt az InmemorI Virtual Time Caps ingyenes kegyeleti lehetőség támogatását jelenti be!

A különös helyzetre való tekintettel,

Kérjük, hogy szíveskedjen ismerőseit tájékoztatni a Videós Bejelentésről!

Köszönjük!

“Mi nem csak beszélünk a szeretetről és az emlékekről, hanem teret is adunk hozzá!”

( www.inmemori.io )

2020.03.28 Bejelentés _ Sajtóközlemény

www.inmemori.io

InmemorI Virtual Time Caps születése: https://www.youtube.com/watch?v=iCnJwyxJqRw

InmemorI Virtual Time Caps: https://www.youtube.com/watch?v=mLUbAIWsTCM

InmemorI Virtual Time Caps Sympaty: https://www.youtube.com/watch?v=IDjDD1H3tIw

Inmemori Virtual Time Caps QR Plakett: https://www.youtube.com/watch?v=aXaD3DmaH3U

help@inmemori.io  Tel: 00 36 163 33 733

#COVID19
#KEGYELET
#KIJÁRÁSKORLÁTOZÁS
#KIJÁRÁSITILALOM
#TEMETÉSI SZERTARTÁS
#SYMPATY
#EMLÉKEZÉS
#IDŐKAPSZULA
#InmermorIVirtualTimeCaps

COVID-19 kijárási korlátozás alatt így tud tisztelettel elbúcsúzni elhunyt szerettétől:

A távol maradt, kegyeletét, részvétét leróni szándékozó állampolgároknak kíván segíteni www.inmemori.io üzemeltetője – az InmemorI World ! 

 

Sympaty

A közeli hozzátartozók, barátok, ismerősök “Sympaty” üzenet segítségével róhatják le kegyeletüket (saját szövegezéssel, templét idézettel és egy engedélyezett közös fotóval) a szerettük részére, ami az InmemorI Virtual Time Caps -ban örökre fennmarad.

Az InmemorI World Kft ingyenesen biztosít (150 EUR értékű) InmemorI Virtual Time Caps-t a www.inmemori.io oldalon, azon elhunytak számára, akik végső nyugalomba helyezése a kormányrendelet hatályának ideje alatt történik.

www.inmemori.io

InmemorI Virtual Time Caps születése: https://www.youtube.com/watch?v=iCnJwyxJqRw

InmemorI Virtual Time Caps: https://www.youtube.com/watch?v=mLUbAIWsTCM

InmemorI Virtual Time Caps Sympaty: https://www.youtube.com/watch?v=IDjDD1H3tIw

Inmemori Virtual Time Caps QR Plakett: https://www.youtube.com/watch?v=aXaD3DmaH3U

help@inmemori.io  Tel: 00 36 163 33 733

 

Kérjük, ossza meg ismerőseivel!!! Ingyenes InmemorI Virtual Time Caps a kijárási korlátozás alatt!!!

***Bejelentés ***

2020.03.28 Bejelentés _ Sajtóközlemény

 

Magyarország Kormánya megalkotta a nemzetközi  koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása, illetve a magyar állampolgárok védelmének érdekében a 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletet, aminek 4.§. e. pontja kimondja, hogy temetés is csak szűk családi körben tartható.

kijárás korlátozás2

www.inmemori.io üzemeltetője – az InmemorI World Kft. – a távol maradt, kegyeletét, részvétét leróni szándékozó magyar állampolgároknak kíván segíteni! 

Az InmemorI World Kft ingyenesen biztosít (150 EUR értékű) InmemorI Virtual Time Caps-t a www.inmemori.io oldalon, azon elhunytak számára, akik végső nyugalomba helyezése a kormányrendelet hatályának ideje alatt történik.

Az ingyenes InmemorI Virtual Time Caps igénylésére a temetkezési szertartás megrendelésekor van módja a temettetőnek a www.inmemori.io

felületen a 

“KATT IDE!”

gomb megnyomásával,

vagy az adott temetkezési vállalatnál, vagy a szertartást végző személyeknél. 

A jelenlegi koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel minden állampolgár számára felajánlja, hogy ingyenes InmemorI Virtual Time Caps létrehozásával támogatja a  “karantén” idején elhunytak hozzátartozóit, lehetőséget biztosítva szeretteik méltó kegyelet lerovására és emlékeinek fenntartására.

InmemorI Virtual Time Caps (www.inmemori.io) :

A Világon minden elhunyt állampolgárnak csak egy InmemorI Virtual Time Capsulája lehet.

A Capsulát a legközelebbi azon hozzátartozó hozhatja létre, aki rendelkezik a halotti anyakönyvi kivonattal (kivételt képez az akkreditált temetkezési vállalat munkatársi engedélye) és felhatalmazása van a család többi tagjától.

A Capsula tartalmazza az elhunyt alapadatait, életpályáját és életének 12 db fotóját, esetleges relikviáit.

Az InmemorI Virtual Time Caps létrehozásakor a Caps egy QR kódba ágyazodik! 

A www.inmemori.io felületén biztosít gyászjelentés és tájékoztató kommunikációs lehetőséget.

A közeli hozzátartozók, barátok, ismerősök “Sympaty” üzenet segítségével róhatják le kegyeletüket (saját szövegezéssel, templét idézettel és egy engedélyezett közös fotóval) a szerettük részére, ami a capsulában örökre fennmarad.

Világújdonság, hogy a Caps gondozója rendelhet az InmemorI Virtual Time Caps-hoz InmemorI QR -plakettet, amelyet a fejfára helyezhet és a sírkert látogatója a táblán lévő QR kód leolvasásával (mobil eszköz segítségével) azonnal megtekintheti az adott elhunyt InmemorI Virtual Time Caps-ját! 

Kérjük azon temetkezési vállalatokat, Önkormányzatokat,  akiket még nem volt módunk elérni, hogy jelentkezzenek nálunk, hogy meg tudjuk könnyíteni az elhunyt hozzátartozóinak az ingyenes InmemorI Virtual Time Caps átadását amihez az Önök partneri szerződés kötése szükséges! A jelentkezést ide kérjük: office@inmemori.io 

www.inmemori.io

InmemorI Virtual Time Caps születése: https://www.youtube.com/watch?v=iCnJwyxJqRw

InmemorI Virtual Time Caps: https://www.youtube.com/watch?v=mLUbAIWsTCM

InmemorI Virtual Time Caps Sympaty: https://www.youtube.com/watch?v=IDjDD1H3tIw

Inmemori Virtual Time Caps QR Plakett: https://www.youtube.com/watch?v=aXaD3DmaH3U

help@inmemori.io  Tel: 00 36 163 33 73

2020.03.28 Bejelentés _ Sajtóközlemény

Kötelező olvasmány arról, hogy a Mercedes vezérigazgatója* szerint milyen drámai változások elé nézünk húsz éven belül. (2017.09.13)

Felgyorsult a vízió !!! (2020.03.29 InmemorI)

gyorsulás

 Egy nemrég megjelent interjúban (2017.09.13)  a Daimler Benz (Mercedes Benz) vezérigazgatója elmondta, hogy már nem a többi autógyártó jelenti cégüknek a konkurenciát, hanem (nyilvánvalóan) a Tesla, a Google, az Apple és az Amazon.

– a következő 5-10 évben a különböző szoftverek fel fogják forgatni a legtöbb hagyományos iparágat

– az Uber csupán egy alkalmazás, melynek egyetlen gépkocsi sem áll a tulajdonában, mégis a világ legnagyobb taxitársaságának számít

– Az Airbnb napjainkban úgy a legnagyobb szállodaüzemeltető, hogy nem rendelkezik ingatlannal

– Mesterséges Intelligencia: A számítógépek exponenciális fejlődést mutatnak a világ megértésének terén. Idén egy számítógép legyőzte a világ legjobb Go játékosát – – a vártnál 10 évvel korábban.

– Amerikában a fiatal jogászok nem kapnak munkát. Az IBM Watson jóvoltából másodpercek alatt kaphat az ember jogi tanácsot (egyelőre csak egyszerűbb kérdésekben). Ezek a tanácsok 90%-ban beválnak, szemben az „emberi” tanácsok 70%-os mutatójával.

– Tehát ha jogásznak tanul, érdemes lehet elgondolkodni a pályaváltásról, ugyanis a jövőben 90%-kal fog csökkenni az ügyvédek száma, és csak a specialista szakemberek tudnak majd a pályán maradni.

– Az IBM szuperszámítógépe, a Watson már a rákdiagnosztikában is fontos szerepet tölt be: a program által felállított diagnózis négyszer olyan pontos, mint az orvosok általi. A Facebook mintafelismerő szoftvere jobban felismeri az emberi arcokat, mint az emberek. 2030-ra a számítógépek okosabbak lesznek, mint az emberek.

– Önvezető autók: 2018-ban hozzák forgalomba az első önvezető autókat. 2020-ra az ipar egésze át fog alakulni. Senki nem szeretne majd saját autót, mert egyszerűbb lesz telefonon hívni egyet, amely felvesz minket a megadott helyen, és elszállít a célállomásra. Nem kell majd parkolóhelyet keresni, csak a megtett táv alapján fizetni, és utazás közben foglalkozhatunk mással is. Gyermekeinknek nem lesz jogosítványuk és saját autójuk sem.

– Ez természetesen át fogja alakítani a városokat, mert 90-95%-kal kevesebb autóra lesz majd szükség. Lehetőségünk lesz majd a parkolók parkokká alakítására. Évente a világon 1,2 millió ember hal meg az utakon. Most 100 000 kilométerenként szenvedünk balesetet, amely szám az önvezető autókkal pozitívan fog változni: a becslések szerint a jövőben 10 000 000 kilométerenként következhet be egy-egy baleset, ami évente egymillió ember életét mentheti meg.

– A legtöbb autógyártó cég csődbe fog menni. A hagyományos autógyártók szimplán csak jobb autót szeretnének gyártani, míg a tech vállalatok (Tesla, Apple, Google) négy keréken guruló számítógépeket terveznek.

– A Volkswagen és az Audi mérnökeinek többsége egyenesen retteg a Tesla térnyerésétől.

– A biztosítótársaságoknak vélhetően komoly problémákkal kell majd szembenézniük, mert a balesetek megszűnésével a biztosítások százszor olcsóbbak lesznek. A jelenlegi autóbiztosítási modell teljes egészében át fog alakulni. .

– Az ingatlanpiacon is komoly változások várhatók, mert ha lehetővé válik az ingázás közben történő munkavégzés, az emberek még messzebb költözhetnek a nyüzsgő belváros zajától.

– A jelenlegi számítások szerint 2020-ban már az elektromos autók fogják uralni a piacot. A városokban ennek következtében csökkenni fog a zajszennyezés, ráadásul z az elektromos áram hihetetlenül olcsó lesz, és károsanyag-kibocsátása is jelentősen csökkenni fog. A napenergia-termelés az elmúlt 30 évben exponenciálisan növekedett, aminek pozitív hatásai már most érezhetők.

– A tavalyi évben világviszonylatban több napenergetikai beruházás történt, mint fosszilis alapú. Az energetikai vállalatok mindent megtesznek a hálózati hozzáférés korlátozása érdekében, hogy megelőzzék egy esetleges versenyhelyzet kialakulását a házi napelemrendszerekkel szemben, de hosszú távon nem szállhatnak szembe a technológia fejlődésével.

– Az olcsó elektromos áramnak köszönhetően bőséges és olcsó vízkészlet áll majd a rendelkezésünkre. Egy köbméternyi sós víz sótalanításához mindössze 2 kWh áramra van szükség. A legtöbb helyen, csak ivóvízből szenvedünk hiányt. Képzeljük el, hogy milyen távlatok nyílhatnak meg, ha korlátlan mennyiségű vízhez juthatunk hozzá – és mindezt szinte ingyen!

– Egészség: A Tricorder X (A Tricoder név a Star Trekből ered), árát még idén nyilvánosságra hozzák. Egyes vállalkozások olyan orvosi eszközt fejlesztenek majd ki, amely kompatibilis telefonjával, alkalmas retinaszkennelésre, vérmintát vesz és elemzi a kifújt levegőt.

Mindezek után az eszköz 54 biomarker segítségével szinte minden betegséget diagnosztizál. Néhány éven belül így mindenki számára szinte ingyen elérhetővé válhatnak a legkorszerűbb egészségügyi vizsgálatok. Intsünk búcsút az egészségügyi intézményeknek!

– 3D nyomtatás: A legolcsóbb 3D nyomtató ára 10 év alatt 18 000 dollárról 400 dollárra zuhant, a nyomtatás sebessége ugyanakkor százsorosára nőtt. A neves cipőgyártó cégek már háromdimenziós technológiával készítenek cipőket.

– Bizonyos repülőgép-alkatrészeket már most 3D nyomtatással állítanak elő. Már az űrállomásokat is felszerelté k3D nyomtatókkal, ami szükségtelenné teszi a nagymennyiségű cserealkatrész tárolását.

Az idei év végére az új okostelefonokkal lehetőség nyílik 3D szkennelésre. Az arra alkalmas eszközökkel beszkennelhetjük lábfejünket, és kinyomtathatjuk a számunkra tökéletes cipőt.

3D nyomtatással Kínában egy hatemeletes irodaházat építettek fel. 2027-re minden tizedik terméket 3D nyomtatással fognak előállítani.

Technológiai újításon töri a fejét? Tegye fel a kérdést magának: szüksége lehet erre a termékre/szolgáltatásra a jövőben? Ha úgy érzi, igen, igyekezzen mielőbb megvalósítani!

Ha okostelefonnal nem kompatibilis az ötlet, felejtse el! Egy utolsó tanács: ha huszadik századi fejjel gondolkodunk, akkor a 21. században nem járhatunk sikerrel.

A munka világa: a jelenlegi állások 70-80 százaléka feleslegessé fog válni a következő 20 évben. Számos új munkakör létesül majd, de az még kérdéses, hogyan fognak tudni a munkavállalók elhelyezkedni.

Mezőgazdaság: Egy mezőgazdasági robotnak köszönhetően a harmadik világbeli országok termelőinek már nem kell a földeken dolgozni, elegendő a gépe(ke)t irányítani.

A „moodies” nevű alkalmazás képes meghatározni, hogy milyen kedvünkben vagyunk. 2020-ra olyan applikációk lesznek elérhetők, amelyek az arckifejezésünkből megállapítják, hogy hazudunk-e. Képzeljünk el egy politikai vitát, amelyben nyomon követhető, hogy a felek mikor mondanak igazat és mikor hazudnak!

A bitcoin globális tartalékvalutává válhat!

Élettartam: Az átlagos élettartam napjainkban évente három hónappal nő. Négy évvel ezelőtt ez a szám 79 volt, ma már 80. A növekedés mértéke is fokozatosan növekszik, így 2036-ra már évente több mint egy évvel fog emelkedni a várható élettartam. Így tehát mind nagyon hosszú ideig élhetünk, valószínűleg még 100 évnél is jóval tovább!

Oktatás: Afrikában és Ázsiában már 10 dollárért (kb. 2600 Ft) kapható a legolcsóbb okostelefon. 2020-ra az emberek 70%-ának lesz okostelefonja, aminek köszönhetően mindenki számára elérhetővé válik a világszínvonalú oktatás.

 

Ez történik a szervezettel, ha megtámadja a koronavírus:

fázisok napról napra:

Kevés beszámoló akad arról, hogyan zajlik le a betegség, ha valakit megfertőz a koronavírus. Pedig mindenki leginkább erre kíváncsi. Most kínai kutatók közreadták, mi is történik pontosan a beteggel, ahogy halad előre az idő.

 

Bár akad már néhány beszámoló felgyógyult betegektől arról, pontosan milyen tüneteket okoz az új koronavírus, időrendi és részletes leírás a betegség lefolyásáról eddig nem állt rendelkezésre. Most egy friss, Vuhanban készült tanulmány leírta, mit tapasztaltak az ottani eseteknél. A tanulmányt készítő kutatók folyamatosan feljegyezték a betegek tüneteit, 191 embernél figyelték meg a betegség lefolyását; ezt tették most közzé.

korona virus

1-4. nap: A betegek belázasodnak, sokan általános fáradságot, izomfájdalmakat éreznek, és szárazan köhögnek. Sokan egy-két nappal a lázas állapot előtt émelygést, hasmenést is tapasztaltak.

5-6. nap: Néhány nap után az idősebb fertőzöttek, vagy azok, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek, nehezebben kapnak levegőt. A nehézlégzés azonban később is megjelenhet, akár a betegség 14. napján is.

7.nap: Sok betegnél ekkorra olyan súlyos nehézlégzés alakul ki, hogy elengedhetetlen a kórházi kezelés. Az is kiderült, hogy ezen a napon a betegek 85 százalékánál viszont enyhülnek a tünetek.

fulldásos köhögé

8-9. nap: A súlyos légzési nehézségekkel küzdő betegeknél kialakul a légzési elégtelenség, ami azt jelenti, hogy a tüdő már képtelen oxigénnel megfelelően ellátni a létfontosságú szerveket.

vastüdőlélegeztetogép

10-11. nap: Azok a betegek, akiknek rosszabbodik az állapota, intenzív osztályon kell hogy kezelést kapjanak. A kínai orvosok beszámolójából kiderült, hogy általában tíz napos kórházi kezelésre van szükség a súlyos esetekben.

12. nap: A Vuhani tanulmány szerint a láz ekkor elmúlik, de a köhögés még hosszú ideig megmarad. A súlyos állapotból visszatért betegek még általában 13 napon keresztül nehezen kapnak levegőt.

Forrás: Daily Mail

A Korona vírus által okozott kényszerpihenőt használd ki, és gondolj a már elbúcsúzott szeretteidre és hozz nekik létre InmemorI Virtual Time Caps-t!

www.inmemori.io